IZVJEÅ ĆE LJUBLJANA, 16.-19.6.2017., TURNIR 4. GLAVNA GRADA

IZVJEÅ ĆE LJUBLJANA, 16.-19.6.2017., TURNIR 4. GLAVNA GRADA