Komisija za žalbe ZNS-a

Predsjedništvo komisije za žalbe ZNS-a

1.  Damir KATIĆ â€“ predsjednik
2.  Ivan KOVAČEC – član
3.  Hrvoje MILIČEVIĆ â€“ član
4.  Mladen GENC – član
5.  Vlado BLAŽIĆ â€“ član